Prostovoljstvo

Vse aktivnosti potekajo brezplačno. Vabimo vas, da nam sporočite kako ste se pripravljeni vključiti.
Potrebne so raznovrstne aktivnosti kot so svetovanja, druženje z otroci, učenje slovenščine odraslih in otrok, pomoč pri spletni strani,…